Voor RoseRiver is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van RoseRiver is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. RoseRiver geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. RoseRiver verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.

 

  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.roseriver.be. RoseRiver behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

  2. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Retie.

  3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. RoseRiver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. RoseRiver garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

  4. RoseRiver is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat RoseRiver gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het RoseRiver de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

  5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

  6. Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van RoseRiver als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het RoseRiver in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

  7. De merken en logo's van RoseRiver zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

  8. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot RoseRiver, Obroek 38, 2470 Retie, België, +032 (0) 478 28 85 13 of via info@roseriver.be.

  9. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.